bilservice

Bra bilservice i Hudiksvall

Bra bilservice i Hudiksvall

För att bilen ska vara så säker som möjligt är det viktigt att man regelbundet servar den på en bilverkstad. Men bilservice är också nödvändigt för att bilen inte ska slitas i onödan och för att man ska hitta eventuella förslitningar och skador redan i ett tidigt skede. Gör man det hinner man oftast åtgärda problemen innan de förvärras och i stället kräver stora reparationer. 

När man ska göra bilservice brukar framgå av det servicehäfte som hör till bilen. Kör man mycket och långt brukar det vara milservice man ska göra. För den som kör lite mindre brukar det i stället räcka med årsservice. Det är viktigt att man följer instruktionerna och gör bilservice när man ska, annars kan försäkringen upphöra att gälla. Likaså försämras bilens andrahandsvärde kraftigt. Håll därför koll på när det är dags att göra service på bilen och se till att boka verkstad i god tid.

Vad ingår i bilservice?

Vid bilservice i Hudiksvall kontrollerar man att både bilens in- och utsida fungerar som den ska. Man kollar lampor, däck, bromsar, elektronik, instrument och motor. Man letar också efter eventuella skador i vindrutor och kontrollerar och fyller på vätskor. Vid behov byter man även olja och oljefilter. Invändigt testar man och kontrollerar så att säkerhetsbälte, handbroms och speglar fungerar som de ska. 

Glöm inte stämplarna i serviceboken

När man lämnar sin bil på service ska man inte glömma att också lämna servicehäftet så att man kan få de stämplar som bevisar att servicen är gjord. Det är också viktigt att man lämnar sitt telefonnummer ifall att mekanikern skulle hitta fel som måste åtgärdas och som påverkar det pris som man kommit överens om. När man sedan hämtar ut bilen är det bra att mekanikern går igenom vad som har gjorts på bilen, så att man samtidigt har möjlighet att ställa frågor.