bilsdelar

Delar till stora bilar

Delar till stora bilar

Lastbilar är stora bilar som har som syfte att lastas med material för frakt till annan destination. Detta kräver att det finns mer teknisk utrustning än vad det finns på personbilar, och på grund av fraktens tyngd och typ är det också oftare som det behövs reparationer. Bildelar finns att hitta i många kedjor, men när det kommer till lastbilsreservdelar så är dessa, på grund av sin storlek, inte lika frekventa i butiker som ligger centralt, utan de brukar behöva beställas av en mekaniker som arbetar inom området.

 

Reparationer av lastbilar

Eftersom lastbilar är ett arbetsverktyg, är de i drift under många timmar på dagen. Därför blir även slitaget större. Behovet av utbyte av bildelar blir också mer frekvent. Precis som beträffande personbilar är det i stort sett samma delar som ofta behöver bytas ut eller lagas, i motorn och systemet för bromsar och däck. Men det är lika ofta, eller till och med oftare, delar som har med hydraulik eller liknande för fraktsyfte som bråkar och som behöver extra omsorg.

 

Allt från spegel till bromsar

Backspeglar är en bildel som titt som tätt behöver bytas ut på lastbilar. Ofta på grund av att backspeglarna slagit i väggar eller andra hinder, då lastbilen ska in på smala ställen. Andra delar som ofta byts ut är fotsteg, gångjärn och lås till flaket, bromsar, stänkskärmar och däck. Om det är en lastbil som fraktar kylvaror eller värmevaror, så kan det även behöver översyn och reparation av de delar som håller temperaturen på rätt nivå inne i flaket. Service och översyn bör i övrigt ske tätt och skulle det ovälkomna ske att något går sönder när man är ute på vägarna, så finns det möjlighet att få bärgning. Men eftersom bilarna är så tunga så brukar man försöka göra de reparationer på plats som går att göra.