Introduktionsutbildning - Steget före på vägen mot körkortet
Att lära sig köra bil är en spännande och viktig del i många människors liv. Det är en färdighet som ger frihet och ansvar. Men innan man tar plats bakom ratten och börjar övningsköra är det ett väsentligt steg som inte får förbises: introduktionsutbildningen. Denna utbildning är obligatorisk i Sverige och måste avklaras innan man får börja övn...